info@pusonecorporate.com

Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi
Buradasınız: Anasayfa / Blog
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi
 Değişim yoluyla hayatta kalan ve başarılı olacak kuruluşlar, değişimin sunduğu fırsatları en üst düzeye çıkarmak için doğru insanlara, süreçlere ve teknolojiye yatırım yapanlar olacaktır.
Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi

Sürekli değişen ve hızlı tempolu bir dünyada, kurumsal eğitim ve gelişim vazgeçilmez bir işlevdir. Eğitim, değişim için bir kolaylaştırıcıdır. Değişim yoluyla hayatta kalan ve başarılı olacak kuruluşlar, değişimin sunduğu fırsatları en üst düzeye çıkarmak için doğru insanlara, süreçlere ve teknolojiye yatırım yapanlar olacaktır.

Eğitim ve geliştirme, maalesef çoğu şirketin öncelik listesindeki en düşük seviyededir. Düzenlendiğinde, genellikle insan kaynakları departmanının ısrarı nedeniyledir. Unutulmamalıdır çalışanlar için uygun eğitim ve gelişim oturumları düzenlemenin çok büyük bir değeri vardır. Eğitim, çalışanların yeni beceriler edinmesine ve performanslarının artmasına olanak verir ve kurum aidiyetini güçlendir.

Kurumsal Eğitimleri ciddiye almak ve yatırım olarak görmek ve sonuç odaklı hale getirmek için bu konuda ki en önemli bakış açısı kurumsal eğitim ihtiyaç analiz süreci olmalıdır. Kurumsal Eğitimler süreci temel olarak işe başlangıç evresinde başlayan bir süreçtir. Bu konuda planlama yapmak ise kurumsal eğitim sürecinde temel başlangıç noktası olmalıdır. Kurumsal Eğitim planlaması çalışanlarınızın doğru eğitimin gerçekleştirilmesinden eğitimlerin tasarımlarının oluşturulmasına kadar tüm süreci yönlendirecek ve başarıya götürecek bir oluşumdur.

Tanımlamak gerekirse kurumsal eğitim ihtiyaç analizi şirketin çalışanlarının işlerini etkin bir şekilde yapabilmeleri için eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlendiği süreçtir. Organizasyonun çeşitli seviyelerinde ihtiyaç duyulan eğitim ihtiyaçlarının eksiksiz bir analizini içerir.

 Kurumsal Eğitim ihtiyaç analizi olmadan bitiş çizgisine ulaşabilir ve projeyi bitirebilirsiniz, ancak kurumsal eğitimler çalışanların ihtiyaç duyduğu ve iş hedeflerini karşılayan bilgi ve becerileri sağlamada etkili olmayacaktır. Kısaca boşa zaman ve bütçe harcamış olacaksınız. Kurumlarda insan gibidir. Davranışları duyguları birbirinden farklıdır. Bu bağlamda her eğitim programı kurumunuza uygun olmayacaktır. Doktor nasıl her ilacı her hastaya yazamıyorsa eğitim sürecinde de aynı durum geçerlidir. Bir zamanlar fazla ağırlık verilmeyen eğitim ve geliştirme, artık herhangi bir şirketin geniş amaç ve hedeflerine ulaşması için çok önemli bir parçadır. Yöneticiler, ekip üyelerinin eğitim ihtiyaçlarını belirlerken geniş bir açıdan sürece bakmalıdır.

Şirketlerinin birçoğu, çalışanlarını işin çeşitli yönleri konusunda eğitebilecek şirket içi uzmanlara sahiptir. Sahip olmasa bile dış eğitmen ve uzmanlarla çalışmalarını sürdürmektedirler. Normalde, çeşitli eğitim tasarımlarının yer aldığı ve çalışanların kişisel ve gelişim ihtiyaçlarını geliştirmek için kurumsal eğitim takvimi önceden hazırlanır.

Kurumsal eğitim ihtiyaç analizi, ihtiyacınız olan çeşitli somut eğitim türlerine girmeden önce şirketinizin ve genel hedeflerinin kuşbakışı görünümünü alır. Bir nevi kurumsal Check-up diyebiliriz.

Daha sonra olarak, yöneticilerin işi veya süreci tamamlamak için hangi beceri setlerinin gerekli olduğunu belirlemesi gerekir. Daha sonra ekip üyelerinin mevcut beceri düzeylerini değerlendirmek ve son olarak eğitim ihtiyacını belirlemektir. Eğitim ihtiyacı, işi tamamlamak için gerekli beceriler ile belirli bir ekip üyesinin mevcut beceri seti arasındaki fark olarak tanımlanır. Analiz sürecini 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

 

Organizasyonel değerlendirme:

Bu tür bir değerlendirme, organizasyonun bir bütün olarak etkinliğini analiz eder ve herhangi bir tutarsızlık ve ise bu noktaları belirler.  Organizasyonel değerlendirmeler aynı zamanda ekonomi, çevre politikaları, teknolojik gelişmeler ve değişen işgücü demografisi gibi dış faktörleri de dikkate alır. Bu değerlendirmeler, eğitimin nerede gerekli olduğunu, nasıl ve ne zaman yürütüleceğini belirler. Organizasyonel değerlendirmeler, iki kritik geliştirme planlama sorusuna cevap verir:

  • Organizasyonun hangi birimlerinde eğitime ihtiyaç vardır?
  • Eğitim uygulanırsa etkisi verimliliği ne olacak (beklenilen sonuç nedir )

 

Görev değerlendirmesi;

Görev değerlendirmesi, iş hakkında bilgi toplar. Bu analiz, işi en verimli seviyede gerçekleştirmek için gereken temel görevleri, yetkinlikleri ve becerileri tanımlar. İş tanımlarını, beceri analizlerini ve iş envanteri anketlerini kullanarak bu değerlendirmeler, belirli eğitim ihtiyaçlarını keşfetmek için kullanılır. Bu tür bir analiz, bir kuruluş yeni bir yönde ilerliyorsa veya yeniden yapılanma sürecinden geçiyorsa özellikle yararlıdır. Yine değerlendirme, mevcut yetkinlikler ile gelişmiş performans için gerekli olanlar arasında herhangi bir boşluk olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Görev değerlendirmeleri aşağıdaki planlama sorusuna cevap verir:

Bu görevde hangi beceriler ve / veya davranışlar edinilmelidir?

 

Bireysel değerlendirme:

Bireysel değerlendirme, ne kadar iyi performans gösterdiğini keşfetmek için belirli bir çalışana odaklanır. Bu tür bir değerlendirme, bireyin mevcut becerilerini ve yetkinliklerini, öğrenme stillerini ve yeni iş için kapasitelerini belirler. Bireysel analiz, organizasyon içinde ne tür bir eğitime ihtiyaç olduğunu belirler. 360 derece değerlendirmeler, çalışanın güçlü yönlerini ve yetkinlikler, beceriler ve davranışlarla ilgili iyileştirme alanlarını belirledikleri için bireysel değerlendirmeler yararlıdır. Bireysel değerlendirme, çalışan için özelleştirilmiş bir eğitim ve gelişim planının oluşturulmasının temelini oluşturur. Bu değerlendirmeler, aşağıdaki temel geliştirme sorularını yanıtlar:

  • Çalışan gerekli becerilere sahip mi?
  • Çalışanın gerekli becerileri kazanması için hangi eğitim gereklidir?
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın