info@pusonecorporate.com

Yönetim Danışmanlığı
Buradasınız: Anasayfa / Hizmetlerimiz
Yönetim Danışmanlığı
Yönetim Danışmanlığı

NEDEN KURUMSAL DANIŞMANLIK

 Faaliyette bulunduğu sektörde hızla büyüyen ve gelişen, gerek personel sayısı ve gerekse de cirosal anlamda sürekli ileri giden şirketler bir süre sonra bazı sıkıntılar yaşamaya başlar. Doğal olarak, şirket büyürken mevcut süreçlere ilave süreçler eklenir, yeni işler ortaya çıkmaya, yani kendiliğinden oluşmaya başlar. Bu durumda şirket iş akışlarında karışıklıklar çıkmaya başlar ve bu seferde bazı işlerin sahipleri olmaz ve herkes ucundan tutmaya çalışır, çünkü bu iş yapılmaya başlanmış bile olsa aslında tanımlanmamış ve birisine delege edilmemiştir. Bu, şirket içi karışıklığı daha da arttırır, personel ve departmanlar arasında iletişim kopuklukları başlar ve bu sefer de ortaya bir kaos çıkar. Bu, iş sonuçlarını ve müşteri memnuniyetini olumsuz olarak etkiler ve ortaya ölçülemediği için çok da farkına varılmayan ancak büyük meblağlar tutan görünmeyen maliyetler ortaya çıkar. Tüm bunların sonucunda da sağlanan o hızlı gelişme ve büyüme yavaşlamaya hatta gerilemeye başlar. İşte bu durumda iyi bir kurumsal yönetim danışmanlığı hizmeti alınmalı ve şirketin kurumsal geleceğinin temelleri sağlam bir şekilde atılmaya başlanmalıdır.

 

İş hayatında ve danışmanlık sürecinde, tedarik ve seçim büyük değer taşımaktadır. Doğru seçimler kurumları geleceğe hazırlarken, yanlış seçimler kurunların bir çok açıdan zor durumda kalmasına yol açmaktadır. Hatta Başarısızlığın temel nedeni olabilmektedir.PLUS ONE olarak kıdemli uzman danışmanlarla sunduğumuz danışmanlık hizmetlerini stratejik ve taktik olmak üzere iki temel seviyede sunmaktayız.

Stratejik seviyede şirketin bir bütün olarak performansını iyileştirmeye ve geleceğe dönük iyileştirici sistemler kurmaya odaklanırken taktik seviyede ise şirket içinde ana bölümler olan

Satış- Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim, ve benzeri bölümlere ait süreçlerin performansının incelenmesi ve iyileştirilmesi için adımlar planlayıp uyguluyoruz. Bu bağlamda oneplus tarafından sunulan danışmanlık hizmetleri aşağıda görüldüğü üzere iki temel seviyede özetlenebilir.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Globalleşme ile birlikte artan rekabet; kaliteyi, sürekli gelişimi ve bilginin etkin yönetilmesini ve kullanılmasını işletmenin her alanında zorunlu hale getirmiştir. Dünyadaki bu değişim, şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, bir başka deyişle “en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmaktadır. Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme yönlendirmektedir. Bahsedilen değişim ve dönüşümü sağlayacak stratejik seçimlerin sağlıklı yapılabilmesi, ürün ve hizmetlerde fark yaratacak katma değerli faaliyetlerin belirlenmesi, dolayısıyla rekabet üstünlüğü oluşturacak yüksek performanslı bir kurum olmak için plusone uzmanlığı ile yanınızda yer alıyoruz. 

Reorganizasyon - Yeniden Yapılanma

Dünyanın önde gelen kuruluşlarına bakıldığında sürekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin her zaman devam ettiği görülür. Tüm sistemleri olumsuz etkileyen entropi etkisi kaçınılmaz bir süreçtir. Bu etkiden kurtulmanın yegane yolu üretilen hizmetlerde ve bu hizmetleri gerçekleştiren süreç ve sistemlerde sürekli bir yenilenme arayışıdır. Stratejik bir analiz ile birlikte kurumların mevcut durumunu ve ne olmak istediğini ortaya koyması ve buna uygun olarak yeniden yapılanmaya gitmesi gerekir.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Günümüzün baş döndürücü rekabet ortamında kurumların hedeflerini gerçekleştirmek ve sürdürülebilir bir performans sergileyebilmek için insan kaynağı yönetiminde başarılı olması kaçınılmazdır. Bu başarının temel göstergeleri yetenekli insan kaynağını kurum bünyesine cezbetmek, geliştirmek ve üstün performans ile çalışacağı altyapıyı sağlayabilmektir. Stratejik ve hassas bir süreç olarak ele alınması gereken insan kaynakları yönetimi modeli işe alım sürecinden eğitim yönetimine, kariyer planlamadan ücret yönetimine, performans değerlendirmeden yetenek yönetimine kuruma özgü tasarlanır ve hayata geçirilir.

Süreç İyileştirme

Kurumda yürütülen tüm faaliyet ve hizmet alanlarındaki iş akışlarında süreç analizleri yapılarak, süreçlerdeki hataların ortaya konması ve kaldırılması, süreç performans kriterlerinin tespit edilmesi, işlerin aynı standart ve düzende yürütülecek şekilde tanımlanması, birimler arası ilişkilerin tanımlı hale getirilmesi ve düzenlenmesi, kullanılan form ve doküman standartlarının oluşturulması süreçlerin tanımlı hale getirilmesi, görev ayrımlarının yapılması, çalışanların amaca uygun şekilde istihdamı, verimlilik ve etkinlik odaklı her türlü süreç iyileştirme faaliyetleri bu hizmetin temel hedefi olmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın