info@pusonecorporate.com

Kurumsal Analiz
Buradasınız: Anasayfa / Hizmetlerimiz
Kurumsal Analiz
Kurumsal Analiz

KURUMSAL CHECK-UP 

Kurumsal check-up hizmeti, tıpkı bireysel sağlık check- up ları gibi, şirketinizin farklı alanlardaki sağlık seviyesini ölçen, geleceğe yönelik risklerini belirleyen ve iyileştiremeye yönelik öneriler geliştirilmesini sağlayan, işin uzmanları tarafından sunulan profesyonel bir hizmettir.

Kurumsal check-up hizmeti de yine bireysel sağlık check-up ları gibi, şirket içindeki tüm önemli parametrelere bakarak, şirketinizin bugün ve gelecekte karşı karşıya kalabileceği riskleri ve sorunları tanımlar. Tanı sonrası iyileştirme ve geliştirme önerileri sağlar.

Şirketinizin sağlıklı bir yönetim ve organizasyon yapısı ile karşı karşıya olduğu riskleri ve fırsatlarını iyi yönetip, etkin ve verimli bir şekilde faaliyet yürütüp yürütmediğinin üçüncü bir göz olarak uzmanlarca tespiti ve raporlanması amacı ile gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Diğer bir ifade ile “şirketimizin yönetim ve organizasyon yapısı, süreçleri, stratejik/operasyonel performansı, risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve kurumsal yönetim yapısı daha iyi olabilir mi” sorusuna uluslararası modeller çerçevesinde yapılan detaylı ve dikkatli bir inceleme sonrası cevap verilmektedir.

Çalışma sonrasında, şirketinizin güçlü olduğu ve gelişme sağlaması gereken alanlar tespit edilecek ve iyileştirmeye/geliştiremeye yönelik net, somut, maliyet etkin ve uygulanabilir öneriler geliştirilecektir.

 

KURUMSAL EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

Eğitim ihtiyaçlarının doğru olarak tanımlanması; kişilere verilecek eğitimlerin içeriği, eğitimde kullanılacak yöntem ve eğitim verilecek grup gibi konularda özelleştirilerek eğitimlerin daha verimli tasarlanmasına olanak vermektedir. Kişilerin doğru eğitimlere yönlendirilmesi ise kişinin bireysel performansını artırmakta, buna bağlı olarak da kurumun performansına katkı sağlamaktadır.

GÖLGE MÜŞTERİ ÇALIŞMALARI

İşletmelerde çalışan performansı ve çalışanların müşterilere karşı tutumu, işletme kazancını büyük ölçüde etki etmektedir. Nitelikli, güler yüzlü, yaptığı işi zamanında ve müşteriyle pozitif bir etkileşimle gerçekleştiren çalışan bulmak işletmeler için hayati rol oynamaktadır. Hatta bazı işletmelerde personel, yetkilerini kötüye kullanıp çevresindeki insanlara ücretsiz hizmet sunarak işini aksatmaktadır. Bu gibi durumların önüne geçmek için gizli müşteri araştırması yapılmaktadır.

Tanınmayan kişiler müşteri kılığında işletmenize gelerek, çalışanlarınızın tutumlarını incelemekte, değerlendirme raporu hazırlayıp kontrol listesinden puanlama yaparak geri bildirim verir.

ÇALISAN MEMNUNİYET ANALİZİ

Bir kurumda memnuniyeti ve bağlılığı yüksek çalışanlar ne kadar fazla ise buna bağlı olarak verimli iş sonuçları, yüksek performans ve düşük turnover oranları elde etmek mümkündür.

Düzenli olarak uygulanan Çalışan Memnuniyet Anketi uygulaması ve elde
edilen verilerden çıkan sonuçlar doğrultusunda şirket aktivasyon planlarının,
gerekli ise iyileştirme planlarının oluşturulup hayata geçirilmesi şirketin gelecek yol haritalarını belirlemede önemli bir unsur oluşturur.

 

    
 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın